facebook twitter

"...am radlonrwydd ac agosrwydd ac amgylchoedd ysblennydd, mae tref Llanfyllin heb ei hail" - The Allegri Quartet

Rhaglen Cyngerdd 2012

Cyngherddau Siambr: Eglwys Sant Myllin, Llanfyllin, Powys

Eleni, mae’r Allegri wedi dewis perfformio’r rhaglen a ganlyn:

14eg Gorffennaf 2012Darn Beethoven i Bedwarawd Llinynnol Opws 18 Rhif 4 yn C leiaf
Darn Shostakovich i Bedwarawd Llinynnol Rhif 7 yn llonnod F leiaf, Opws 108
Darn Beethoven i Bedwarawd Llinynnol Rhif 15 yn A leiaf, Opws 132
20fed Gorffennaf 2012Darn Beethoven i Bedwarawd Llinynnol Rhif 11 yn F leiaf, Opws 95
Darn Anthony Payne i Bedwarawd Llinynnol Rhif 2
Darn Tchaikovsky i Bedwarawd Llinynnol Rhif 1 yn D fwyaf, Opws 11
22ain Gorffennaf 2012Darn Haydn i Bedwarawd Llinynnol Opws 20 Rhif 4 yn D fwyaf
Darn Mozart i Bumawd Llinynnol* Rhif 3 yn C fwyaf, K.515
Darn Brahms i Bumawd Llinynnol* Rhif 2 yn G fwyaf, Opws 111
*Stephanie Gonley, sef arweinydd Cerddorfa Siambr Lloegr, fydd y fiolydd gwadd a fydd yn perfformio yn y darnau i bumawd

The Allegri String Quartet
FiolinOfer Falk
FiolinRafael Todes
FiolaDorothea Vogel
SoddgrwthVanessa Lucas-Smith

Bydd pob cyngerdd yn dechrau am 7.30pm a bydd yna egwyl byr o ryw 20 munud, pan fydd lluniaeth ar gael.

Y celfyddydau yn y gymuned:

1. Dydd Sadwrn 14eg Gorffennaf 2012: 4.30-7.00pm, Institiwt Llanfyllin

Eleni, bydd yr Ŵyl yn cynnwys arddangosfa cyn y cyngerdd i gyd-daro â’r cyntaf o berfformiadau yr Allegri yn Llanfyllin. Cynhelir yr arddangosfa, gyda stondinau i arddangos amrywiaeth eang o gelf a chrefft o ffynonellau lleol, yn Institiwt Llanfyllin, yn ei leoliad cyfleus gyferbyn ag Eglwys Sant Myllin. Caiff lluniaeth ei weini yma cyn y cyngerdd.

Fe fydd yna doiledau ar gael, yn ogystal â mynediad i’r anabl yn y ddau leoliad.

2. Gweithdai’r Allegri ar gyfer cerddorion ifanc

Caiff y dyddiadau ar gyfer y gweithdai hyn eu cyhoeddi cyn bo hir.